Koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
22-04-2009

Documentnummer
3075

Document downloaden (PDF 0.39 MB)