Koninklijk besluit van 22 december 2010 tot wijziging van de GSM KB's van de tweede en derde generatie

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
26-01-2011

Documentnummer
3407

Koninklijk besluit van 22 december 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofoonnetten, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS1800-mobilofonienetten en van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie

Document downloaden (PDF 0.36 MB)