Koninklijk besluit van 12 december 2018 houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (Belgisch Staatsblad van 16 januari 2019)

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
16-01-2019

Datum
12-12-2018

Document downloaden (PDF 0.2 MB)