Koninklijk besluit van 08/02/2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 46bis, § 2, eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde lid van het Wetboek van strafvordering en van ar

Type
Nationaal kader – wet

Publicatiedatum
01-09-2011

Documentnummer
3570

Document downloaden (PDF 0.24 MB)