Koninklijk besluit 20 juli 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het sociale element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
20-07-2006

Documentnummer
1904

Document downloaden (PDF 0.34 MB)