Erratum - Koninklijk besluit van 3 december 2017 houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart bedoeld in artikel 24, paragraaf 3, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector elektronische communicatie

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
24-05-2018

Datum
09-05-2018

Document downloaden (PDF 0.25 MB)