Ministerieel besluit van 29 mei 2018 betreffende het toestaan van een uitzondering voor eCall op het principe vervat in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

Type
Nationaal kader – ministerieel besluit

Publicatiedatum
13-06-2018

Datum
13-06-2018

Document downloaden (PDF 0.05 MB)