Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG

Type
Europees kader – verordening

Publicatiedatum
26-11-2015

Datum
25-11-2015

Document downloaden (PDF 0.8 MB)