Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten (Universeledienstrichtlijn)

Type
Europees kader – richtlijn

Publicatiedatum
01-02-2010

Documentnummer
3237

Document downloaden (PDF 0.17 MB)