Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid Voor de EER relevante tekst

Type
Europees kader – beschikking

Publicatiedatum
14-03-2012

Datum
14-03-2012

Document downloaden (PDF 0.78 MB)