Besluit van de Raad van het BIPT van 4 juni 2008 met betrekking tot een klacht van SUN Telecom

Type
Besluiten

Publicatiedatum
17-06-2008

Besluit van de Raad van 4 juni 2008 met betrekking tot een klacht van SUN Telecom op basis van artikel 135 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het koninklijk besluit van 23 september 2002 betreffende de mobiele nummeroverdraagbaarheid

Document downloaden (PDF 0.07 MB)