Raadpleging van de Raad van het BIPT op verzoek van de Minister bevoegd voor telecommunicatie van 29 augustus 2017 inzake het ontwerp van ministerieel besluit betreffende het toestaan van een uitzondering op het principe vervat in artikel 8, eerste lid van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
07-09-2017

Reageren tot
12-11-2017

Sluitingsdatum
13-11-2017

De Raad van het BIPT organiseert op verzoek van de Minister een schriftelijke raadpleging over een ontwerp van ministerieel besluit om het extraterritoriaal gebruik van nummeringsmiddelen voor “eCall” en “connected car” toepassingen toe te staan.

Document downloaden (PDF 1.16 MB)