Omzendbrief van 6 oktober 2017 met betrekking tot het extraterritoriaal gebruik van buitenlandse nummeringsmiddelen in België - Toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers (B.S., 28 juni 2007)

Deze Mededeling heeft als doel om meer transparantie te creëren inzake de voorwaarden voor extraterritoriaal gebruik van buitenlandse nummeringsmiddelen in België en de Belgische aanpak in dossiers over dit type van extraterritoriaal gebruik.

Document downloaden (PDF 0.32 MB)