Nummerblokoverdraagbaarheid

In de rubriek “Nummerblokoverdraagbaarheid” kan u alle raadplegingen en besluiten vinden in toepassing van de artikels 23 tot en met 30 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers (B.S. 28 juni 2007).

Nummerblokoverdraagbaarheid is de overdracht van een door het Instituut toegewezen volledig nummerblok van een operator naar een andere operator.