Netwerken/diensten

De toegang tot de markt van de elektronische communicatie is vrij.

Een nieuwkomer op de markt kan zijn activiteiten aanvatten na een eenvoudige kennisgeving hiervan aan het BIPT.

Het aanbieden of het doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische-communicatiediensten of -netwerken kan pas aangevat worden na een kennisgeving aan het BIPT.

Door een dergelijke kennisgeving te doen, krijgt de nieuwkomer het statuut van operator.

Operatoren dienen ervoor te waken dat hun activiteiten voldoen aan de verplichtingen die hen in het reglementaire kader worden opgelegd.