Ontwerpbesluit toegangs- en gespreksopbouwmarkt vaste telefonie

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
27-12-2017

Reageren tot
21-02-2018

Sluitingsdatum
22-02-2018

Deze marktanalyse betreft enerzijds de retailmarkt voor toegang vaste telefonie en anderzijds de wholesalemarkt voor gespreksopbouw. Dit ontwerpbesluit stelt een deregulering voor van beide markten en volgt hiermee de Europese Commissie die deze markten niet meer in haar meest recente lijst van relevante markten (aanbeveling 2014) had opgenomen.

Manier van antwoorden op deze raadpleging:

Antwoordtermijn: tot 21 februari 2018

Antwoordadres: consultation.sg@bipt.be

Onderwerp:      CONSULT-2017-D7

Aanspreekpunt: Maarten Josson (02 226 89 47)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.

Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken dat u terugvindt op dit adres: http://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/markten/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt-bij-het-antwoord-op-een-door-het-bipt-georganiseerde-openbare-raadpleging

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Document downloaden (PDF 4.11 MB)