Marktanalyse cluster vaste telefonie (2006)

Dit marktanalysebesluit onderzocht zeven markten en kwam tot de volgende conclusie (nummering volgens de Aanbeveling van 2003): 

  • markt 3 (nationale telefoondiensten particuliere klanten): Belgacom heeft een machtspositie;
  • markt 4 (internationale telefoondiensten particuliere klanten): concurrerend;
  • markt 5 (nationale telefoondiensten zakelijke klanten): Belgacom heeft een machtspositie;
  • markt 6 (internationale telefoondiensten zakelijke klanten): concurrerend;
  • markt 8 (gespreksopbouw): Belgacom heeft een machtspositie;
  • markt 9 (gespreksafgifte): diverse ondernemingen heeft een machtspositie;
  • markt 10 (doorgiftediensten): Belgacom heeft een machtspositie. 

De opgelegde verplichtingen in dit marktanalysebesluit zijn sindsdien deels opgeheven of gewijzigd door de marktanalyse 2013 (retailtoegang), de marktanalyse 2008 (retailspraakdiensten), de marktanalyse 2012 (vaste gespreksafgifte) en de marktanalyse 2010 (doorgiftediensten).