Raadpleging betreffende de analyse van de markt voor hoogwaardige toegang

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
29-03-2019

Reageren tot
29-05-2019

Sluitingsdatum
30-05-2019

Dit ontwerpbesluit betreft de analyse van de markt voor hoogwaardige toegang.

Het BIPT legt zijn analyse alsook de gepaste remedies ter raadpleging voor.

Manier van antwoorden op deze raadpleging :

Antwoordtermijn: tot 29 mei 2019

Antwoordadres: consultation.sg@bipt.be  

Onderwerp: CONSULT-2019-B3

Aanspreekpunt: Vincent HANCHIR, hoofdeconoom - +32 2 226 87 78

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.

Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Document downloaden (PDF 3.46 MB)