Marktanalyse (2013)

In de herziening van de analyse van de huurlijnmarkten wordt er rekening gehouden met een aantal recente evoluties zoals:

  • de nieuwe Aanbeveling betreffende de relevante markten van december 2007 die geen retailhuurlijnenmarkt meer oplijst;
  • de impact van nieuwe diensten op de Ethernettechnologie (huurlijnen van de nieuwe generatie) 

Het nieuwe marktanalysebesluit besluit namelijk dat aan de voorwaarden voor een ex-ante regulering van de retailmarkt niet meer voldaan wordt. De regulering van de wholesalehuurlijnen wordt daarentegen uitgebreid tot huurlijnen van de nieuwe generatie.