Marktanalyse (2010)

De eerste analyse van de huurlijnmarkten resulteerde in het besluit van 17 januari 2007. Daarin werd bevonden dat de retailmarkt voor de minimumverzameling van huurlijnen en wholesalemarkt voor afgevende segmenten van huurlijnen niet-concurrerend waren en dus voor ex ante regelgeving in aanmerking kwamen. De wholesalemarkt voor bundelsegmenten van huurlijnen echter werd wel beschouwd als concurrerend en bestaande verplichtingen op die markt werden opgeheven. 

Dat marktanalysebesluit werd vernietigd door een arrest van het hof van beroep. Daarop werd het vernieuwingsbesluit van 14 september 2010 gepubliceerd.