Huurlijnen

De huurlijnen bestaan uit niet-geschakelde transparante transmissiecapaciteit tussen twee punten. Het is een dienst die zowel op de retailmarkt als op de wholesalemarkt geleverd wordt.  

De huurlijnenmarkten hebben voorwerp uitgemaakt van een analyse in 2007 (dat voorwerp was een vernieuwingsbesluit in 2010) en in 2013. 

De implementatiekwestie betreft vooral de referentieofferte betreffende de afgevende segmenten van huurlijnen, de Belgacom Reference Offer for Terminating Segments of Leased Lines (BROTSoLL).