Besluit van de Raad van het BIPT van 26 februari 2015 betreffende de kapitaalkosten voor de operatoren met een sterke machtspositie in België

Dit besluit betreft de bepaling van de gewogen kapitaalkosten (WACC) die moeten worden gebruikt in de berekening van kostengebaseerde prijzen. De WACC-waarden zullen worden gebruikt in verscheidene ophanden zijnde tariefbesluiten, zoals in de referentieaanbiedingen van de historische operator Belgacom, die zullen volgen: • Bovendien zullen deze WACC ook worden gebruikt bij de berekening van de BRIO (interconnectie);

  • BRUO (ontbundelde toegang);
  • BROBA en WBA VDSL2 (bitstreamtoegang);
  • BROTSoLL (huurlijnen).

Bovendien zullen deze WACC ook worden gebruikt bij de berekening van de maximumtarieven voor vast- en mobielgespreksafgifte voor de aangewezen operatoren met een sterke machtspositie in de ophanden zijnde marktanalyses met betrekking tot de markten 1(2014) en 2(2014). Het ontwerpbesluit bevat ook een bijlage over nieuwe waarden van kostengebaseerde diensten. Meer bepaald wijzigt dit hoofdstuk de prijzen van:

  • Ethernet-transport vast gedeelte: BROBA ADSL/ADSL2+/ReADSL met spraak; BROBA ADSL/ADSL2+/ReADSL zonder spraak; BROBA SDSL; WBA VDSL2 met spraak; WBA VDSL2 zonder spraak.
  • Ethernet-transport variabel gedeelte: Shared VLAN & Dedicated VLAN; BROBA Shared VLAN & Dedicated VLAN; WBA VDSL2 Shared VLAN & Dedicated VLAN.
  • Wholesale multicast: Monthly Multicast Recurring Fee per User Line; Monthly Shared TV Channel Recurring Fee; Monthly Ordered Dedicated Capacity Recurring Fee. Deze nieuwe tarieven voor Ethernet en multicast zullen ingaan vanaf 1 mei 2015.

Document downloaden (PDF 2.51 MB)