Gescheiden boekhouding

De gescheidenboekhoudingverplichting bestaat uit het voeren van een boekhouding waarbij de verrichtingen gegroepeerd worden per relevante markt waarop de SMP-onderneming een aanzienlijke marktmacht heeft. Het is een krachtig controlemiddel om na te gaan of de onderneming voldoet aan haar verplichtingen tot non-discriminatie en eventuele onrechtmatige kruissubsidies te detecteren. 

Jaarlijks wordt deze boekhouding gecontroleerd en door het BIPT goedgekeurd.