Pre-consultatie Bitstream xDSL & BRUO

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
03-09-2018

Reageren tot
15-10-2018

Sluitingsdatum
15-10-2018

Op maandag 3 september 2018 start het BIPT de pre-consultatie van de nieuwe ontwerpreferentieaanbiedingen van Proximus voor lokale ontbundeling (‘BRUO’) en bitstream toegang (‘Bitstream xDSL’). Deze laatste vervangt twee vroegere aanbiedingen: BROBA en WBA VDSL2.

De nieuwe aanbiedingen komen er omwille van significante wijzigingen van de bestaande referentieaanbiedingen die een pre-consultatie noodzakelijk maken.

De wijzigingen zijn hoofdzakelijk ingegeven door veranderingen in de IT systemen van Proximus.

De termijn voor de pre-consultatie van de referentieaanbiedingen bedraagt 6 weken en loopt tot 15 oktober 2018.

Deze stap moet het BIPT in staat stellen om fundamentele kritieken van de huidige en potentiële begunstigden te verwerken en de nodige aanpassing door te voeren voordat een formele, volledige consultatie van deze nieuwe aanbiedingen wordt aangevat.

Respondenten worden verzocht ervoor te zorgen dat het onderwerp van het antwoord minstens de referentie « CONSULT-2018-C5/ 18-791 » bevat.

Via de marktanalyse heeft het BIPT aan Proximus de publicatie van nieuwe referentieaanbiedingen opgelegd, onder andere met betrekking tot FTTH (bitstream via directe Fiber acces), VULA (virtuele lokale ontbundeling) en multicast.

De pre-consultatie van deze referentieaanbiedingen zal worden aangevat op basis van de termijnen voor publicatie die in de marktanalyse gespecifieerd werden. De huidige pre-consultatie staat hier dus los van.

Document downloaden (ZIP 22.1 MB)