Markten

De regelgeving heeft betrekking op de door het BIPT bepaalde markten, waarvoor het analyseert of er voldoende concurrentie is. Indien nodig kan het BIPT verplichtingen opleggen in dit verband.  

Het uitgangspunt voor de bepaling van deze markten is de lijst van relevante markten geïdentificeerd door de Europese Commissie zoals opgenomen in haar aanbevelingen die op regelmatige basis herzien worden. De eerste dateert van 11 februari 2003, de tweede van 17 december 2007 en de derde herziening van 9 oktober 2014.

Voor de relevante markten wordt in het kader van een marktanalyse bepaald of één of meerdere marktspelers een sterke machtspositie hebben. Als dat het geval is, legt het BIPT aan de betreffende spelers gepaste verplichtingen op.   

Om praktische redenen deelt het BIPT de markten als volgt in:

  • vaste telefonie
  • breedband
  • huurlijnen
  • mobiele telefonie
  • omroep 


Voor ieder van deze markten wordt in de betreffende secties een beschouwing gemaakt van de marktanalyses alsmede de daarmee verband houdende implementatiebesluiten. 

Voor de regulering van de markten zijn daarnaast ook krachtige hulpmiddelen nodig - zoals kostenmodellen - en dringen bepaalde maatregelen zich op zoals de verplichting tot het houden van een gescheiden boekhouding en prijscontrole. Zulke maatregelen zijn vaak gelijklopend voor meerdere markten en worden daarom behandeld in een apart hoofdstuk “controle van prijzen en kosten”.