Nationaal kader

Het BIPT levert zijn bijdrage aan het voorbereidende werk van de Belgische reglementering die van toepassing is op de telecommunicatiesector. In de gebundelde nationale reglementering staan alle Belgische federale normen die in de telecommunicatiesector van kracht zijn.