Besluiten


Teksten die vooral aangenomen zijn door de Commissie, die dan de raadplegingsprocedure van de regelgevende comités moet volgen (regel van de comitologie). De Commissie kan optreden bij besluit krachtens het Verdrag (bijvoorbeeld inzake concurrentie) of krachtens verordeningen of richtlijnen die haar een dergelijke bevoegdheid verlenen. Evenals een verordening zijn beschikkingen bindend in al hun onderdelen, maar dan enkel voor de subjecten tot wie ze zijn gericht. Beschikkingen vergen dus geen nationale wetgeving om te worden uitgevoerd. Een beschikking kan gericht zijn tot één, tot meer of tot alle lidstaten, tot ondernemingen of particulieren