Europees kader

Het BIPT werkt mee aan de omzetting van de Europese richtlijnen in de telecommunicatiesector.

In de gebundelde Europese reglementering staan alle Europese richtlijnen en verordeningen die in de telecommunicatiesector van kracht zijn.

Aanbevelingen en mededelingen

Verordeningen

Richtlijnen

Besluiten