Raadpleging van de Raad van het BIPT op verzoek van de Minister bevoegd voor telecommunicatie van 9 mei 2017 inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
10-05-2017

Reageren tot
07-06-2017

Sluitingsdatum
08-06-2017

Antwoordtermijn: 7 juni 2017

Wijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@ibpt.be

Betreft: “kenmerk (CONSULT-2017-A8)”

Aanspreekpunt: Pierre-Yves Dethy, Adviseur (+32 2 226 87 66)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden.

U wordt verzocht gebruik te maken van het Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging.

Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.29 MB)