Beveiliging

Via zijn dienst “Netwerkbeveiliging” onderneemt het BIPT een reeks acties in verband met de veiligheid in de sector van de elektronische communicatie.

Zijn voornaamste taken zijn de volgende:

  • het ziet toe op de veiligheid van de netwerken en diensten voor elektronische communicatie die de operatoren aan hun klanten verstrekken, rekening houdende met de vastgestelde risico’s (waaronder ook de continuïteit van de werking van het netwerk of van de dienst en de bescherming van de gegevens);
  • het ziet toe op andere wettelijke verplichtingen die op de operatoren rusten en gericht zijn op de veiligheid (bijvoorbeeld de verspreiding van berichten op verzoek van de bevoegde autoriteiten aan de bevolking in geval van crisis, de toegang voor de burger tot de nooddiensten, de onderschepping van communicatie ten behoeve van de gerechtelijke autoriteiten en van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, enz.);
  • het levert zijn technische expertise aan andere overheden en aan de beleidsmakers en werkt mee aan de goede uitvoering van hun projecten.


In het kader van de uitvoering van zijn eigen projecten, alsook in het kader van zijn bijdrage tot de projecten van andere overheden, werkt de dienst Netwerkbeveiliging van het BIPT samen met talrijke overheden, zoals de FOD Economie, Justitie, Mobiliteit en Vervoer, Binnenlandse Zaken (Crisiscentrum), Buitenlandse Zaken, het
Centrum voor Cybersecurity België, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de nooddiensten, de vennootschap ASTRID, sommige politiediensten, het parket, het College van procureurs-generaal en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De dienst Netwerkbeveiliging neemt ook deel aan de werkzaamheden van bepaalde internationale organisaties en in het bijzonder van het ENISA.