Raadpleging van de Raad van het BIPT betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, §2, WEC

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
25-05-2018

Reageren tot
26-06-2018

Sluitingsdatum
27-06-2018

Antwoordtermijn: tot 26 juni 2018.

Wijze om te antwoorden: consultation.sg@bipt.be (Betreft: "Ref. CONSULT-2018-B9").

Aanspreekpunt: Monika Moens, Adviseur (02 226 87 36).

Document downloaden (PDF 0.91 MB)