Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van 12 januari 2018 met betrekking tot de aanpassing van de profielen voor de nationale en internationale prijsvergelijking voor de residentiele klanten

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
12-01-2018

Reageren tot
09-03-2018

Sluitingsdatum
10-03-2018

Het BIPT heeft gewerkt op een harmonisering van de profielen die worden gebruikt in het kader van deze twee studies, waarbij gelet is op de coherentie ervan - met de realiteit op de Belgische particuliere telecommunicatiemarkt; - en met de buurlanden. Rekening houdende met de evolutie van de telecommarkt die waargenomen is sedert de start van dergelijke studies, hebben we het aantal standalone profielen verminderd en de profielen van het bundeltype aanzienlijk verhoogd. Om volledig coherent te zijn en om in volle transparantie te werken, willen we ook het standpunt van de sector over die verschillende profielen kennen.

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN

Antwoordtermijn: tot 9 maart 2018
Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be
Onderwerp: CONSULT-2018-A3
Aanspreekpunt: Valérie Prignon, Adviseur (02 226 89 38) - Valerie.Prignon@ibpt.be
Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.
Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.42 MB)