Niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de Raad van het BIPT van 12 oktober 2017 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Orange Belgium NV wegens het niet-naleven van artikel 4/1 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
10-11-2017

Datum
12-10-2017

Het BIPT legt een boete op aan Orange wegens het ontbreken van de vermelding van het verbruikte internetvolume op haar maandelijkse facturen voor vast breedbandinternet.

Document downloaden (PDF 0.72 MB)