Besluit van de Raad van het BIPT van 28 september 2016 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Scarlet Belgium NV wegens het niet naleven van artikel 108, §2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
03-11-2016

Datum
03-11-2016

Op 1 december 2015 wijzigde Scarlet zijn tarieven. Sommige prijzen werden verlaagd, andere prijzen werden verhoogd en ook kortingen werden geschrapt. Scarlet kondigde dit enkel aan door op de tweede bladzijde van de facturen te spreken van een “vereenvoudiging” van de tarieven. Zodoende werden abonnees van Scarlet, overeenkomstig de telecomwet, niet behoorlijk geïnformeerd.

Het BIPT legt om die reden Scarlet een boete van 15.000 euro op.

Daarnaast wordt Scarlet bevolen aan de abonnees die ook in augustus 2016 geen nieuwe kennisgeving via de factuur hebben gekregen een nieuwe kennisgeving te doen in een ander formaat dan op factuur en daarbij, conform de telecomwet, een nieuw recht toe te kennen om het contract kosteloos te kunnen opzeggen.

Document downloaden (PDF 0.93 MB)