Besluit van de Raad van het BIPT van 28 juni 2010 tot het opleggen van een administratieve boete aan Belgacom wegens de niet-naleving van artikel 108, §2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
16-07-2010

Datum
28-06-2010

Documentnummer
3304

Document downloaden (PDF 0.66 MB)