Besluit van de Raad van het BIPT van 17 oktober 2017 tot het opleggen van een administratieve boete aan Lycamobile wegens het niet naleven van artikelen 6bis en 6sexies, lid 3 van de Roamingverordening

Type
Besluiten

Publicatiedatum
04-12-2017

Datum
17-10-2017

Lycamobile's Pay As You Go laat de gebruikers van de prepaid-bundels toe om binnen de EU te roamen.

Omdat de bundels die geen roaming toelaten en PAYG dat wel roaming toelaat maar door de hoge prijszetting bijzonder onaantrekkelijk is voor binnenlands gebruik tezamen de facto als een geheel kunnen beschouwd worden, kan de werking van beide types van producten beoordeeld worden in het licht van de Roamingverordening.

Door klanten die beschikken over een bundel de facto een toeslag aan te rekenen voor roaming, holt Lycamobile de roaming-regulering uit en confronteert ze haar klanten met tarieven voor roaming die merkelijk hoger zijn dan de tarieven die hen aangerekend worden voor binnenlands gebruik.

Het BIPT legt Lycamobile om die reden een administratieve boete op van 25.000 euro wegens overtreding van artikel 6bis en 6sexies, lid 3 van de Roamingverordening.

Document downloaden (PDF 1.25 MB)