Advies van de Raad van het BIPT van 25 april 2018 met betrekking tot de evaluatie van het pilootproject My Apps Space van Proximus in het licht van de Verordening (EU) 2015/2120 inzake netneutraliteit

Type
Advies

Publicatiedatum
25-05-2018

Datum
25-04-2018

Het BIPT heeft in dit advies geantwoord op de vraag van de Voorzitster van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de Vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post om de evaluatie van datasponsoring in het pilootproject My Apps Space van Proximus, die het BIPT begonnen was, “voort te zetten en af te ronden”.

Document downloaden (PDF 0.93 MB)