Advies van de Raad van het BIPT van 21 september 2018 met betrekking tot het ontwerp van K.B. houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de WEK.

Type
Advies

Publicatiedatum
26-09-2018

Datum
26-09-2018

Het BIPT verstrekt een positief advies over het ontwerp van koninklijk besluit.

Document downloaden (PDF 0.5 MB)