Bescherming van de consumenten

Informatie voor consumenten bevindt zich in de rubriek Consumenten op de startpagina van de website.

Netwerkoperatoren en dienstenaanbieders moeten verschillende wettelijke voorschriften naleven inzake de bescherming van consumenten met betrekking tot elektronische communicatie. 

Deze voorschriften zijn terug te vinden in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, in het bijzonder in artikelen 1 tot 11 en 108 tot 136. 

De wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en de omroepdistributiediensten is ook van belang. 

Verschillenden besluiten werden genomen om de wettelijke voorschriften uit te voeren: 


Ze bevinden zich in het deel “Nationaal kader” van de rubriek “Bundel van geconsolideerde regelgeving”. 

Het BIPT publiceert raadplegingen en adviezen over thema’s betreffende de bescherming van consumenten.