Besluit van de Raad van het BIPT van 30 januari 2008 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan de radiozender CONTACT PLUS

Type
Besluiten

Publicatiedatum
30-01-2008

Documentnummer
2689

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 21, § 2, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector legt het BIPT aan de radiozender CONTACT PLUS ASBL een administratieve boete op wegens overtreding van de artikelen 13, 15 en 33 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor schadelijke storingen op frequentie 104.2 MHz, die wordt gebruikt door radio BO ONE in Leuven.

Document downloaden (PDF 0.19 MB)