800 MHz-band

Gunningsprocedure voor de 800 MHz-band (digitaal dividend).