Mededeling met betrekking tot het gereserveerd spectrum, de spectrum caps en de dekkingsverplichtingen voor de multibandveiling

Type
Mededeling

Publicatiedatum
26-07-2018

Datum
26-07-2018

In deze mededeling wordt een overzicht gegeven van de ontwerpregelgeving voor wat betreft enerzijds gereserveerd spectrum en spectrum cap (maximale spectrumhoeveelheid pear operator) en anderzijds dekkingsverplichtingen voor bestaande operatoren en een eventuele nieuwe operator.   

Document downloaden (PDF 0.15 MB)