Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende het naast elkaar bestaan van de openbare mobiele netwerken en het GSM-R-netwerk in de 900 MHz-band

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
22-05-2019

Reageren tot
21-06-2019

Sluitingsdatum
22-06-2019

Het doel van dit besluit bestaat erin het naast elkaar bestaan te garanderen van het GSM-R-netwerk van Infrabel in de frequentiebanden 876,1-879,9/921,1-924,9 MHz enerzijds en de openbare mobiele netwerken in de frequentiebanden 880,1-914,9/925,1-959,9 MHz anderzijds.

Antwoordtermijn: tot 21 juni 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B8“)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, 02 226 88 11.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.27 MB)