Vertaling van de niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de Raad van het BIPT van 9 januari 2018 met betrekking tot het opleggen van een administratieve boete aan Gridmax BVBA wegens niet-naleving van het besluit van de Raad van het BIPT van 17 augustus 2016 betreffende de toekenning aan Gridmax van gebruiksrechten in de frequentieband 3,5 GHz voor de levering van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied

Type
Besluiten

Publicatiedatum
26-02-2018

Datum
26-02-2018

Met dit besluit stelt het BIPT vast dat Gridmax zijn verbintenissen m.b.t. de hem toegekende gebruiksrechten in de 3.5 GHz-band niet is nagekomen, beveelt het hem binnen vier maanden een einde te stellen aan de overtreding en legt het hem een administratieve boete op.

Document downloaden (PDF 0.67 MB)