Raadpleging van 22 januari 2019 betreffende het besluit van het BIPT van dd xx 2019 betreffende de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz frequentiebandvoor de verstrekking van elektronischecommunicatiediensten op het Belgische grondgebied

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
24-01-2019

Reageren tot
15-02-2019

Sluitingsdatum
16-02-2019

De beslissing van de Raad van het BIPT van 7 mei 2015 kende gebruiksrechten toe aan Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied. Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 24 maart 2009, wordt het besluit van het BIPT van 7 mei 2015 uitgebreid met de gemeenten Beveren (PC 9120) en Zelzate (PC 9060). 

Antwoordtermijn: tot 15 februari 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-A9“)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 22 68 818.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.24 MB)