Mededeling van de Raad van het BIPT van 4 april 2018 met betrekking tot de frequentiebanden voor draadloze microfoons en andere PMSE-apparatuur voor gebruik vanaf 1 januari 2020

Type
Mededeling

Publicatiedatum
10-04-2018

Datum
10-04-2018

Een veiling van de 700 MHz-band zal waarschijnlijk plaatsvinden in 2019. Het BIPT gaat er momenteel van uit dat deze band vanaf eind 2019 niet meer beschikbaar zal zijn voor het gebruik door draadloze microfoons. Het BIPT wenst nu reeds te anticiperen op de toekomstige ontruiming van de 700 MHz-band. Deze mededeling die gericht is aan alle PMSE-gebruikers bevat informatie betreffende de situatie na 1 januari 2020.

Document downloaden (PDF 0.73 MB)