Toelichting van de tabel

De tabel bestaat uit vier kolommen met de volgende inhoud:

  • Kolom 1: Frequentieband

Duidt de frequentieband aan waarvan in die rij sprake is.

 

  • Kolom 2: : :

Deze kolom vermeldt voor elke frequentieband de civiele/militaire verdeling in België.

 

Civiele band

 

Gedeelde band

 

Militaire band


  • Kolom 3: Toewijzïngen

Deze kolom vermeldt voor elke frequentieband de toewijzïngen in België.

  • Kolom 4: Toepassingen

Deze kolom vermeldt voor elke frequentieband de toepassingen in België.