Links

De door de Europese Commissie opgezette website betreffende de R&TTE-richtlijn vindt u HIER. Vooral de rubriek “Documents” (met zijn deelrubrieken) en de rubriek “FAQ” bevatten belangrijke informatie.

De lijst van de geharmoniseerde normen onder de R&TTE-richtlijn vindt u HIER. Door het gebruik van geharmoniseerde normen geniet uw product van vermoeden van conformiteit voor de eisen afgedekt door die norm. De lijst met aangemelde instanties (notified bodies) onder de R&TTE-richtlijn vindt u HIER

De indeling in categorieën van apparatuur is te raadplegen in de rubriek “Equipment Classes” op deze pagina. Apparatuur van categorie 1 (Class 1) mag zonder beperkingen op de markt gebracht worden en gebruikt worden in de Gemeenschap. Voor apparatuur van categorie 2 (Class 2) gelden beperkingen op het gebruik en bijgevolg moet de CE-markering van deze toestellen het waarschuwingsteken (Alert sign) bevatten. Het is raadzaam deze indeling regelmatig te raadplegen.

De website van "R&TTE Compliance Association" vindt u HIER. R&TTE CA is een forum in verband met de R&TTE-conformiteitsprocedures en aangemelde instanties (Notified Bodies)

Ook de website van de CEPT (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) die u HIER vindt bevat belangrijke informatie in verband met het frekwentiegebruik.