Raadpleging inzake het ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT met betrekking tot radio-interfaces C01 (01 tot 10), C02 (01 tot 08), C03 (01 tot 04), C04 (01 tot 09) en C05 (01 en 02)

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
08-05-2018

Reageren tot
05-06-2018

Sluitingsdatum
06-06-2018

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN

Antwoordtermijn: tot 5 juni 2018
Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be
Onderwerp: «Consult-2018-B4»
Aanspreekpunt: Philippe Appeldoorn, Eerste Ingenieur-adviseur (tel. 02 226 88 51)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op
een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken dat u vindt op de volgende
webpagina: http://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/markten/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt-bij-het-antwoord-op-een-door-het-bipt-georganiseerde-openbare-raadpleging

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 12.19 MB)