Raadpleging inzake het ontwerp van besluit van de Raad met betrekking tot radio-interfaces B01 (9, 19, 35, 37 en 38), B04-15, B06-24, B07-04, B16-01 en B17 (04 en 05) en de opheffing van radio-interface B12-05

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
05-01-2018

Reageren tot
05-02-2018

Sluitingsdatum
06-02-2018

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN

Antwoordtermijn: tot 5 februari 2018

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be

Onderwerp: «Consult-2018-A2»

Aanspreekpunt: Philippe Appeldoorn, Eerste Ingenieur-adviseur (tel. 02 226 88 51)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op

een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken dat u vindt op de volgende webpagina: http://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/markten/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-wordengebruikt-bij-het-antwoord-op-een-door-het-bipt-georganiseerde-openbare-raadpleging

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze

handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 4.87 MB)